Jak złożyć wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych?

Aby złożyć wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji.

Należy również posiadać uprawnienia do składania wniosków o identyfikatory opakowań jednostkowych.

W celu złożenia wniosku o identyfikatory opakowań jednostkowych należy wcześniej zarejestrować podmiot gospodarczy oraz zakład.

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER należy uruchomić listę zakładów wciskając kafel „ZAKŁADY”.

Zakłady
Zakłady

Na liście zakładów należy odszukać zakład dla którego wydane mają być identyfikatory. Dla wybranego zakładu należy uruchomić akcję „Wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych ”.

Lista zakładów
Lista zakładów

Na formularzu „Wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych” należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 2. Punkt 2.1 Wniosek o niepowtarzalne identyfikatory opakowania jednostkowego.

Wniosek o identyfikatory jednostkowe
Wniosek o identyfikatory jednostkowe

Pola „Kod podmiotu” i „Kod zakładu” są automatycznie wypełniane przez system i nie podlegają modyfikacjom.

Jeśli kody powinny być wygenerowane od razu, z pominięciem 24-godzinnego okresu oczekiwania na ewentualną decyzję o anulowaniu ze strony zamawiającego, należy odpowiedzieć twierdząco na ostatnie pytanie na formularzu „Czy generować kody bez możliwości anulowania wniosku”. W takim przypadku, system niezwłocznie rozpocznie przetwarzanie wniosku i kody wygenerowane zostaną praktycznie od ręki.

Wyłączenie możliwości anulowania wniosku
Wyłączenie możliwości anulowania wniosku

Po wypełnieniu pól formularza należy wcisnąć przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”. Jeżeli podane zostały poprawne dane system wyświetli komunikat.

Komunikat potwierdzający
Komunikat potwierdzający

Potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku przesyłane jest za pomocą e-mail na adres podany w formularzu rejestracji podmiotu gospodarczego.

W wyniku przetwarzania wniosku wygenerowane zostaną identyfikatory we wnioskowanej liczbie. Zakończenie generowania identyfikatorów zostanie również potwierdzone wiadomością e-mail.

Zarejestrowany wniosek dostępny jest na liście wniosków o identyfikatory (opcja dostępna jako zawartość dedykowanego kafelka na stronie głównej).

Lista wniosków o identyfikatory
Lista wniosków o identyfikatory