Jak utworzyć użytkownika podrzędnego do rejestracji zakładów?

Aby utworzyć użytkownika podrzędnego należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji (Rejestracja użytkownika) oraz z przydzielonymi uprawnieniami (Pierwsze logowanie i wybór uprawnień)

Następnie na głównym panelu systemu ID ISSUER należy uruchomić kaflem funkcjonalność zarządzania użytkownikami.

Użytkownicy
Użytkownicy

Na formularzu „Lista użytkowników” należy wcisnąć przycisk „Dodaj użytkownika”.

Lista użytkowników
Lista użytkowników

W sekcji dane podstawowe należy wprowadzić dane rejestrowanego użytkownika: imię, nazwisko, język interfejsu oraz adres e-mail.

Dane podstawowe
Dane podstawowe

Wprowadzony adres e-mail będzie identyfikatorem nowego użytkownika, oraz adresem na który dostarczone zostanie powiadomienie w celu potwierdzenia rejestracji konta.

W kolejnej sekcji formularza „Uprawnienia do usług” należy użytkownikowi przydzielić „Obsługę zakładów”.

Uprawnienia do usług
Uprawnienia do usług

W sekcji „Uprawnienia do danych” należy nadać użytkownikowi uprawnienie do wcześniej zarejestrowanego podmiotu, w ramach którego użytkownik będzie mógł dalej rejestrować zakłady tego podmiotu.

Uprawnienia do danych
Uprawnienia do danych

Następnie należy wcisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

Po pozytywnym automatycznym zweryfikowaniu wybranych usług wyświetlany jest komunikat o zarejestrowaniu nowego użytkownika:

Zarejestrowanie użytkownika podrzędnego
Zarejestrowanie użytkownika podrzędnego

Dalsze czynności niezbędne do aktywacji zarejestrowanego konta wykonuje już sam użytkownik, dla którego konto zostało utworzone.