Jak aktywować konto użytkownika podrzędnego

Po utworzeniu konta przez administratora na podany podczas rejestracji adres e-mail dla nowo zarejestrowanego użytkownika przychodzi wiadomość pozwalająca na aktywację konta o temacie „Rejestracja w systemie Id Issuer” i treści:

Aktywacja konta
Aktywacja konta

Należy odszukać w swojej skrzynce pocztowej taką wiadomość i uruchomić link aktywacyjny przyciskiem „Aktywuj konto”.

Na stronie która się otworzy (zobrazowanej poniżej) należy w odpowiednich polach dwukrotnie wprowadzić hasło do swojego konta.

Ustawienie hasła
Ustawienie hasła

Zgodnie z opisem hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jeden znak z każdego wymienionego zbioru: cyfr (0-9), małych liter (a-z), wielkich liter (A-Z), znaków specjalnych (;,!).

Po potwierdzeniu hasła należy wcisnąć przycisk „Zapisz”. Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie zostajemy zalogowani do systemu ID ISSUER za pomocą nowo utworzonego konta.

W ekranie przeglądarki wyświetlony zostaje główny panel systemu ID ISSUER.

Od tej pory można się logować do systemu ID ISSUER za pomocą identyfikatora będącego podanym adresem e-mail oraz nowo utworzonego hasła.

Na konie tym ustawione zostają uprawnienia wybrane podczas rejestracji, których zalogowany użytkownik nie może zmienić.

Uprawnienia te może modyfikować jedynie użytkownik nadrzędny (będący w tym wypadku administratorem użytkowników), który utworzył konto użytkownika podrzędnego.