Składanie wniosku o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego i zakładu.

Opis podstawowej funkcjonalności przeznaczonej dla mniejszych podmiotów chcących samodzielnie złożyć wnioski rejestracyjne.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2014/40/UE i rozporządzeniem 2018/574 podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie artykułami tytoniowymi od 20.05.2019 będą zobligowane do uzyskania kodów identyfikacyjnych pozwalających na szczegółowe raportowanie zdarzeń obrotu wyrobami tytoniowymi.

Opisy systemu śledzenia wyrobów tytoniowych oraz szczegółowe wymagania i instrukcje związane z tym procesem zawarte zostały w rozporządzeniu UE 2018/574, które można znaleźć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&from=GA.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy szczegółowo zapoznać się z tym rozporządzeniem. By otrzymać kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego i zakładu (w sensie definicji zawartej w rozporządzeniu UE 2018/574) należy złożyć odpowiednie wnioski do wybranego w danym kraju wydawcy identyfikatorów. W Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów1 wydawcą identyfikatorów wybrana została PWPW S.A.

Do obsługi wniosków związanych w wydawaniem kodów identyfikacyjnych i identyfikatorów PWPW S.A. udostępnia testowo portal internetowy ID ISSUER znajdujący się pod adresem (https://www.idissuer.pl). Zgodnie z unijną dyrektywą 2014/40/UE i rozporządzeniem 2018/574 podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie artykułami tytoniowymi od 20.05.2019 będą zobligowane do uzyskania kodów identyfikacyjnych pozwalających na szczegółowe raportowanie zdarzeń obrotu wyrobami tytoniowymi.

By dokonać rejestracji należy wykonać następujące czynności:

Załóż konto użytkownika

Złóż wniosek o kod podmiotu

Złóż wniosek o kod zakładu
Business Process. Składanie wniosków o kod identyfikacyjny podmiotu i zakładu

Pobranie potwierdzenia rejestracji podmiotu i zakładu jest możliwe odpowiednio z listy zakładów i listy podmiotów z menu "Akcje" a następnie "Pobierz potwierdzenie"

Pobierz potwierdzenie rejestracji
Pobierz potwierdzenie rejestracji