Rejestracja użytkownika

Jak założyć użytkownika w systemie ID ISSUER?

Na głównej stronie systemu należy uruchomić rejestrację nowego użytkownika za pomocą polecenia „Zarejestruj się w ID Issuer”.

Strona logowania
Strona logowania

Na formularzu rejestracji użytkownika należy wprowadzić dane identyfikacyjne: adres e-mail – będący identyfikatorem użytkownika w systemie oraz Imię i Nazwisko, a także język,
w którym chcemy by system wyświetlał informacje.

Wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu (treść dostępna pod adresem w linku) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy również rozwiązać zadanie CAPTCHA oraz można zaakceptować używanie przez stronę plików cookies.

Strona rejestracji
Strona rejestracji

Wprowadzone na formularzu dane należy wysłać poleceniem „WYŚLIJ”.

Prawidłowe wysłanie danych potwierdzane jest komunikatem:

Komunikat potwierdzający
Komunikat potwierdzający

Zgodnie z którym po chwili na podany podczas rejestracji adres e-mail przychodzi wiadomość o tytule „Rejestracja w systemie ID Issuer”, pozwalająca na aktywację konta:

Wiadomość email
Wiadomość email

Należy odszukać w swojej skrzynce pocztowej taką wiadomość i uruchomić link aktywacyjny przyciskiem „Aktywuj konto”.

Na stronie, do której prowadzi link (zobrazowanej poniżej) należy w odpowiednich polach dwukrotnie wprowadzić hasło do swojego konta.

Zmiana hasła
Zmiana hasła

Zgodnie z opisem hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jeden znak z każdego wymienionego zbioru: cyfr (0-9), małych liter (a-z), wielkich liter (A-Z), znaków specjalnych (;,!).

Po potwierdzeniu hasła należy wcisnąć przycisk „ZAPISZ”.

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie zostajemy zalogowani do systemu ID ISSUER za pomocą nowo utworzonego konta.
W ekranie przeglądarki wyświetlony zostaje główny panel systemu ID ISSUER.

Od tej pory można się logować do systemu ID ISSUER za pomocą identyfikatora będącego podanym adresem e-mail oraz nowo utworzonego hasła.