Jak pobrać wygenerowane identyfikatory?

W celu pobrania wygenerowanych identyfikatorów należy, po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER, uruchomić listę gospodarczych wciskając kafel „WNIOSKI O IDENTYFIKATORY”

Wnioski o identyfikatory
Wnioski o identyfikatory

Na liście wniosków należy odnaleźć ten dla którego zostały wygenerowane i są gotowe do pobrania identyfikatory. Następnie z menu akcji należy wybrać opcję "Pobierz".

Pobierz wygenerowane identyfikatory
Pobierz wygenerowane identyfikatory

Plik z identyfikatorami zostanie zapisany w wybranym miejscu na dysku.

Z listy wniosków jest także możliwość wejść w szczegóły wybranego wniosku. Należy w tym celu wybrać opcję "Szczegóły" w menu akcji.

Szczegóły wniosku
Szczegóły wniosku

Na widoku szczegółów widoczne są dane wniosku, jest także możliwość pobrania identyfikatorów (o ile są już dostępne do pobrania).

Widok szczegółów wniosku
Widok szczegółów wniosku

Kolejnym koniecznym krokiem jest potwierdzenie poprawnego odebrania wygenerowanych kodów. W tym celu po pobraniu pliku należy wyliczyć dla niego sumę kontrolną za pomocą funkcji skrótu SHA-256. Następnie suma kontrolna powinna zostać zarejestrowana dla wniosku. Aby to zrobić należy na liście wniosków wybrać odpowiedni wniosek a następnie z menu akcji wybrać opcję "Potwierdź".

Potwierdzenie pobrania identyfikatorów
Potwierdzenie pobrania identyfikatorów

W wyniku wybrania tej akcji wyświetlone zostanie okno z monitem o podanie sumy kontrolnej.

Potwierdzenie sumy kontrolnej
Potwierdzenie sumy kontrolnej

Po poprawnym zweryfikowaniu sumy kontrolnej pokaże się odpowiedni komunikat, a procesowanie wniosku zostaje zakończone (status wniosku zmieni się na "Zrealizowany").

Komunikat potwierdzający
Komunikat potwierdzający