Jak złożyć bezkontekstowy wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych oraz zbiorczych?

Aby złożyć bezkontekstowy wniosek o identyfikatory należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji.

Bezkontekstowość wniosku polega na tym, że nie jest on zależny od podmiotu i/lub zakładu z systemu polskiego Id Issuera. Innymi słowy możliwa jest sytuacja gdy wnioskujący posiada kod podmiotu i/lub zakładu zarejetstrowanego w systemie ID Issuer w innym państwie.

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER należy uruchomić listę podmiotów gospodarczych wciskając kafel „WNIOSKI O IDENTYFIKATORY”

Wnioski o identyfikatory
Wnioski o identyfikatory

Na liście należy użyć jednego z przycisków w zależności od rodzaju identyfikatorów jakich ma dotyczyć wniosek.

Lista wniosków o identyfikatory
Lista wniosków o identyfikatory

Po wybraniu odpowiedniej opcji zostanie wyświetlony formularz wniosku, gdzie możliwe jest wpisanie ręczne danych podmiotu i/lub zakładu spoza systemu.

Na poniższym przykładzie pokazany jest formularz „Wniosek identyfikatory opakowań zbiorczych ”.

Wniosek o identyfikatory
Wniosek o identyfikatory

Na formularzu „Wniosek o identyfikatory opakowań zbiorczych” należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 2. Punkt 2.2 Wniosek o niepowtarzalne identyfikatory opakowania zbiorczego.

Na formularzu „Wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych” należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 2. Punkt 2.1 Wniosek o niepowtarzalne identyfikatory opakowania jednostkowego.

Reszta czynności powinna zostać wykonana jak to opisano w instrukcjach:
Jak złożyć wniosek o identyfikatory opakowań jednostkowych
Jak złożyć wniosek o identyfikatory opakowań zbiorczych