Jak złożyć wniosek o kod identyfikacyjny maszyny?.

Aby złożyć wniosek o kod identyfikacyjny maszyny należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji.

Należy również posiadać uprawnienia do składania wniosków o kod identyfikacyjny maszyny.

Przed zarejestrowaniem maszyny należy zarejestrować również zakład odpowiedzialny za rejestrowana maszynę (Jak złożyć wniosek o kod identyfikacyjny zakładu).

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER należy uruchomić listę zakładów wciskając kafel „ZAKŁADY”.

Zakłady
Zakłady

Na liście zakładów należy odszukać zakład w ramach którego rejestrowana będzie maszyna. Dla wybranego podmiotu gospodarczego należy uruchomić akcję „Wniosek o kod maszyny”.

Start page
Lista zakładów

Na formularzu „Wniosek o kod maszyny” należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 1. Punkt 1.7 Wniosek o kod identyfikacyjny maszyny.

Start page
Wniosek o kod maszyny

Pola „Kod podmiotu”, „Kod potwierdzenia” oraz „Kod zakładu” są automatycznie wypełniane przez system i nie podlegają modyfikacjom.

Po wypełnieniu pól formularza należy wcisnąć przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”.
Jeżeli podane zostały poprawne dane system wyświetli komunikat.

Start page
Komunikat potwierdzający przyjęcie wniosku

Wygenerowany kod identyfikacyjny maszyny przesyłany jest za pomocą e-mail na adres podany w formularzu rejestracji podmiotu gospodarczego.

Zarejestrowana maszyna dostępna jest:

  • na liście maszyn w szczegółach wybranego zakładu, Start page
    Szczegóły zakładu
  • na liście maszyn (opcja dostępna jako zawartość dedykowanego kafelka na stronie głównej). Start page
    Lista maszyn