Pierwsze logowanie i wybór uprawnień

Uprawnienia do składania wniosków o kody podmiotów i zakładów są nadawane automatycznie po założeniu konta.

Dostęp do strony wyboru dostępu do usług jest zawsze możliwy ze strony głównej systemu ID ISSUER. W tym celu należy kliknąć kafel „Dostęp do usług”:

Dostęp do usług
Dostęp do usług

Na formularzu „Twój dostęp do usług” należy zaznaczyć te usługi, do których obsługi chce się nabyć uprawnienia np. "Obsługa maszyn", "Administracja użytkownikami".

Usługi
Usługi

Następnie należy wcisnąć przycisk „Zapisz”.

Po pozytywnym automatycznym zweryfikowaniu wybranych usług wyświetlany jest komunikat o przyznaniu uprawnień:

Potwierdzenie zapisu
Potwierdzenie zapisu