Jak złożyć wniosek o kod identyfikacyjny zakładu?

Aby złożyć wniosek o kod identyfikacyjny zakładu należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji.

Należy również posiadać uprawnienia do składania wniosków o kod identyfikacyjny zakładu.

Przed zarejestrowaniem zakładu należy zarejestrować również podmiot gospodarczy odpowiedzialny za rejestrowany zakład (Jak złożyć wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego).

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER należy uruchomić listę podmiotów gospodarczych wciskając kafel „PODMIOTY GOSPODARCZE”

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze

Na liście podmiotów należy odszukać podmiot gospodarczy w ramach którego rejestrowany będzie zakład. Dla wybranego podmiotu gospodarczego należy uruchomić akcję „Wniosek o kod zakładu”.

Start page
Lista podmiotów gospodarczych

Alternatywnie można przejść do listy zakładów wciskając kafel „ZAKŁADY”

Zakłady
Zakłady

Następnie przejść do formularza przyciskiem "Wniosek o kod podmiotu"

Wniosek o kod
Wniosek o kod

Na formularzu „Wniosek o kod zakładu” należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 1. Punkt 1.4 Wniosek o kod identyfikacyjny zakładu.

Start page
Wniosek o kod zakładu

Pola „Kod podmiotu” i „Kod potwierdzenia” są automatycznie wypełniane przez system i nie podlegają modyfikacjom.

Po wypełnieniu pól formularza należy wcisnąć przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”.
Jeżeli podane zostały poprawne dane system wyświetli komunikat.

Start page
Komunikat potwierdzający przyjęcie wniosku

Wygenerowany kod identyfikacyjny zakładu przesyłany jest za pomocą e-mail na adres podany w formularzu rejestracji podmiotu gospodarczego, oraz na adres (login) użytkownika składającego wniosek. Do maila dołączony będzie także dokument pdf zawierający potwierdzenie rejestracji wraz z kodem kreskowym.

Zarejestrowany zakład dostępny jest:

  • na liście zakładów w szczegółach wybranego podmiotu gospodarczego, Start page
    Szczegóły podmiotu gospodarczego
  • na liście zakładów (opcja dostępna jako zawartość dedykowanego kafelka na stronie głównej). Start page
    Lista zakładów