Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę pobrać potwierdzenie rejestracji?

Potwierdzenie dokonania rejestracji zostanie wygenerowane oraz wysłane w postaci pliku .pdf wraz z mailem informującym o udanej rejestracji. W przypadku gdy zajdzie potrzeba ponownego pobrania takiego powiadomienia należy wejść w szczegóły Podmiotu lub Zakładu oraz skorzystać z funkcji "Pobierz potwierdzenie".

Pobierz potwierdzenie rejestracji
Pobierz potwierdzenie rejestracji

Potwierdzenie można także pobrać z poziomu listy Podmiotów lub Zakładów, należy w kolumnie "Akcje" wybrać opcję „Pobierz potwierdzenie”.

Pobierz potwierdzenie rejestracji
Pobierz potwierdzenie rejestracji

Czy mogę sprawdzić poprawność otrzymanego kodu?

Weryfikacji kodu można dokonać z poziomu zalogowanego użytkownika pod adresem https://www.idissuer.pl/Registry/Verify.
Link jest również widoczny po zalogowaniu w stopce strony (WERYFIKUJ KOD).
Informacje jakie możemy uzyskać to:

  • Czy obiekt jest zarejestrowany w systemie
  • Rodzaj obiektu
  • Czy obiekt jest aktywny

Konto zostało zablokowane z powodu zbyt dużej liczby prób wpisania niewłaściwego hasła

W takim przypadku użytkownik powinien skorzystać z opcji resetu hasła dostępnej pod adresem: https://www.idissuer.pl/Account/PasswordReset
Opcja jest także widoczna na stronie logowania pod odnośnikiem Zapomniałeś hasła?
. Reset hasła

Po rejestracji nie udaje się zalogować

Prawdopodobnie użytkownik nie skorzystał z linku aktywacyjnego a ten wygasł. W takim przypadku użytkownik powinien skorzystać z opcji resetu hasła, procedura została opisana w punkcie wyżej.

Po rejestracji nie widać opcji zarejestrowania podmiotu/zakładu

Użytkownik nie nadał sobie uprawnień do funckjonalności z których chce skorzystać. Aby to zrobić należy na stronie głównej po zalogowaniu wejść w kafelek „DOSTĘP DO USŁUG” a tam zaznaczyć:

  • Obsługa podmiotów gospodarczych – dla uzyskania możliwości rejestracji podmiotu
  • Obsługa zakładów – dla uzyskania możliwości rejestracji zakładu
Najczęściej użytkownikowi potrzebne będą oba te uprawnienia.

W jaki sposób przekazać plik zawierający listę kontrahentów do rejestracji w systemie

Nie ma możliwości importu pliku z danymi do systemu. System ID Issuer jest dostępny na dwa sposoby:

  • Poprzez stronę www.idissuer.pl
  • Poprzez interfejs API – w trybie automatycznym bezpośrednio pomiędzy systemami. W takim przypadku konieczne będzie przygotowanie zmian w Państwa istniejącym systemie lub zbudowanie dedykowanego systemu do komunikacji z ID Issuerem.

Gdzie mogę znaleźć dokumentację do systemu i/lub interfejsu API

Dokumentacja oraz instrukcje dostępne są na stronie Pomocy: help.idissuer.pl

Z jakich znaków powinno się składać hasło

Hasło musi posiadać minimum 8 znaków oraz posiadać co najmniej jeden znak z każdego wymienionego zbioru: cyfr (0-9), małych liter (a-z), wielkich liter (A-Z), znaków specjalnych (;,!).

Czy czytnik kodów odczyta nowy kod nadrukowany na produkcie tytoniowym?

W sprawie czytników prosimy kontaktować się z Ministerstwem Finansów. https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/aktualnosci/

Czy powinienenm się rejestrować w systemie ID Issuer?

Każdy uczestnik systemu obrotu wyrobami tytoniowymi musi się zarejestrować w systemie ID Issuer na mocy niżej wymienionych rozporządzeń. Pomocne w rejestracji będą instrukcje zawarte w zakładce 'Pomoc' na stronie www.idissuer.pl Ponadto proponujemy zapoznać się z rozporządzeniem UE 2018-574 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&from=GA definiującym pojęcia i obowiązki związane ze śledzeniem wyrobów tytoniowych. Ewentualnie zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/ oraz z dokumentem https://www.podatki.gov.pl/media/4533/faq-track-and-trace-01042019.pdf

Czy muszę rejestrować podmiot i zakład w systemie ID Issuer?

Polecamy zapoznać się z punktem 3 dokumentu umieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/media/4533/faq-track-and-trace-01042019.pdf Pozwoli to zrozumieć pojęcia oraz podjąć decyzję o właściwej rezerwacji. W celu kompleksowego rozpoznania zagadnień należy zapoznać się z rozporządzeniem UE 2018-574 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&from=GA definiującym pojęcia i obowiązki związane ze śledzeniem wyrobów tytoniowych.

Jak wypełnić wniosek o kod podmiot

Na formularzu wniosku należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 1. Punkt 1.1 Wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&from=GA Więcej można znaleźć w szczegółowej instrukcji Wniosek o kod podmiotu

Jak wypełnić wniosek o kod zakładu

Na formularzu wniosku należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 1. Punkt 1.4 Wniosek o kod identyfikacyjny zakładu. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&from=GA Więcej można znaleźć w szczegółowej instrukcji Wniosek o kod zakładu

Dla kogo przeznaczone są identyfikatory opakowań jednostkowych i zbiorczych

Identyfikatory opakowań jednostkowych będą umieszczane na etapie produkcji wyrobów tytoniowych. W związku z czym o te identyfikatory występować będą wyłącznie producenci wyrobów tytoniowych. Identyfikatory opakowań zbiorczych będą służyły do oznaczania zbiorczych opakowań oraz partii towaru w dystrybucji, o kody te mogą występować producenci oraz inne podmioty zajmujące się dystrybucją wyrobów tytoniowych. Aby móc występować o uzyskanie tych identyfikatorów należy podpisać z PWPW umowę na odpłatne świadczenie takich usług oraz posiadać odpowiednie uprawnienia w systemie.

Co oznacza komunikat błędu podczas wypełniania formularza 'Błąd walidacji pola ISO 8859-15. Uzupełnij pole nie używając znaków diakrytycznych.'

Komunikat taki zostanie wygenerowany gdy w danym polu zostaną użyte niewłaściwe znaki. W formularzach nie należy umieszczać znaków charakterystycznych dla danego języka (np. ó, ż).

Po rejstracji podmiotu/zakładu nie otrzymałem(am) wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Proszę sprawdzić inne foldery w skrzynce pocztowej (spam, powiadomienia, inne). Należy zaznaczyć, że przetwarzanie wniosków może potrwać do 24 godzin od momentu złożenia.

Pomyliłem(am) się podczas wypełniania danych na wniosku. Co mogę zrobić?

Należy skorzystać z opcji edycji danych podmiotu/zakładu w celu wprowadzenia poprawek.
Edycja
W szczególnych wypadkach można również skorzystać z opcji wyrejestrowania podmiotu/zakładu. Dane podmiotu/zakładu dalej będą widniały w systemie ale zmieni się ich status na 'nieaktywne'.

Należę do sieci handlowej, która zarejestrowała prowadzony przeze mnie punkt.

Zgodnie z przepisami prawa, możliwe jest aby punkt sprzedaży został zarejestrowany w systemie ID Issuer przez sieć handlową w ramach której ten punkt działa. W takim przypadku na adres mailowy punktu sprzedaży wpłynie potwierdzenie rejestracji w systemie ID Issuer. Sieć handlowa powinna poinformować swoich partnerów o fakcie rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości (np. co do poprawności danych) należy skontaktować się z przedstawicielem sieci handlowej w celu uzyskania wyjaśnień.