Jak złożyć wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego?

Aby złożyć wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego należy uruchomić system ID ISSUER i zalogować się za pomocą loginu i hasła ustalonego w procesie rejestracji.

Należy również posiadać uprawnienia do składania wniosków o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na głównym panelu systemu ID ISSUER należy przejść do listy podmiotów wciskając kafel "PODMIOTY GODPODARCZE"

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze

Następnie przejść do formularza przyciskiem "Wniosek o kod podmiotu"

Wniosek o kod
Wniosek o kod

Na formularzu wniosku należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem rozporządzenia UE 2018/574, ZAŁĄCZNIK II Rozdział II Sekcja 1. Punkt 1.1 Wniosek o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

Start page
Składanie wniosków o kod identyfikacyjny podmiotu

Po wypełnieniu pól formularza należy wcisnąć przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”.
Jeżeli podane zostały poprawne dane system wyświetli komunikat.

Start page
Komunikat potwierdzający przyjęcie wniosku

Wygenerowany kod identyfikacyjny podmiotu przesyłany jest za pomocą e-mail na adres podany w formularzu, oraz na adres (login) użytkownika składającego wniosek. Wraz z kodem identyfikacyjnym wysłany jest również kod potwierdzający. Do maila dołączony będzie także dokument pdf zawierający potwierdzenie rejestracji wraz z kodem kreskowym.

(W systemie ID ISSUER kod potwierdzający potrzebny jest do składania kolejnych wniosków związanych z danym podmiotem tylko w przypadku korzystania z interfejsu systemowego API. W przypadku używania formularzy w graficznym interfejsie kod ten jest automatycznie podpowiadany przez system.)

Zarejestrowany podmiot dostępny jest na liście podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przez użytkownika.

Start page
Lista podmiotów gospodarczych