Rejestracja użytkownika podrzędnego

Przykład

POST https://api.idissuer.pl/v1/users/create
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 
 
{
 "FirstName": "User First Name",
 "LastName": "User Las Name",
 "DefaultLanguageCode": "pl-PL",
 "Email": "user@email.com"
}
        

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Rejestracja użytkownika równorzędnego

Przykład

POST https://api.idissuer.pl/v1/users/create
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 
 
{
 "FirstName": "User First Name",
 "LastName": "User Las Name",
 "DefaultLanguageCode": "pl-PL",
 "EqualLevel": true,
 "Email": "user@email.com"
}
        

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Edycja użytkownika

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/edit
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 
 
{
 "FirstName": "User First Name",
 "LastName": "User Las Name",
 "DefaultLanguageCode": "pl-PL",
}
        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Użytkownik równorzędny

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/set-equality
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 

        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Nadanie uprawnień

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/grant
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 
 
{
 "EconomicOperators": [
  "PWPD000027T"
 ],
 "EconomicOperatorsWithFacilities": [
  "PWPD000027T"
 ],
 "Facilities": [
  "PWPD000027U"
 ],
 "Services": [
  20,30
 ]
}
        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

  Dostępne uprawnienia do usług:
 • 10 - Obsługa podmiotów
 • 20 - Obsługa zakładów
 • 30 - Obsługa maszyn
 • 40 - Zamawianie identyfikatorów opakowań jednostkowych
 • 50 - Zamawianie identyfikatorów opakować zbiorczych
 • 60 - Zarządzanie użytkownikami
 • 70 - Dostęp przez API

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Odebranie uprawnień

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/revoke
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 
 
{
 "EconomicOperators": [
  "PWPD000027T"
 ],
 "EconomicOperatorsWithFacilities": [
  "PWPD000027T"
 ],
 "Facilities": [
  "PWPD000027U"
 ],
 "Services": [
  20,30
 ]
}
        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

  Dostępne uprawnienia do usług:
 • 10 - Obsługa podmiotów
 • 20 - Obsługa zakładów
 • 30 - Obsługa maszyn
 • 40 - Zamawianie identyfikatorów opakowań jednostkowych
 • 50 - Zamawianie identyfikatorów opakować zbiorczych
 • 60 - Zarządzanie użytkownikami
 • 70 - Dostęp przez API

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Blokada użytkownika

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/block
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 

        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY
        

Udblokowanie użytkownika

Przykład

PUT https://api.idissuer.pl/v1/users/{user_id}/unblock
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{AUTH_TOKEN}} 

        

 • user_id - adres e-mail użytkownika

Odpowiedź

HTTP/1.1 204
status: 204
Date: Mon, 27 May 2019 08:21:18 GMT
Server: Kestrel
X-Frame-Options: DENY