Informacje ogólne

Adres usługi api

Usługa API jest dostępna pod adresem: https://api.idissuer.pl/v1

Dokumentacja API

API Idissuer'a udostępnia opis wszystkich usług w postaci dokumentacji SWAGGER. Aby wyświetlić dokumentację przejdź pod adres https://api.idissuer.pl/v1/docs.

Nagłówki

Nagłówki żądania API zawierają następujące nagłówki:

Content-Type: application/json, charset=utf8
Authorization: Bearer {API_Token}

  • Content-Type - każde żądani musi zawierać nagłówek typu Content-Type
  • API_Token - token jest wymagany w celu autentykacji użytkownika w systemie Idissuer